Chrome Delete

Chrome delete gjøres ved å fjerne all krom fra bilen for så